Корпоративтік құжаттар

Корпоративтік құжаттар

Нормативтік-құқықтық актілер

 1. Конституция
 2. Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы
 3. Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексі
 4. Азаматтық қорғау туралы Заң
 5. Дербес деректер және оларды қорғау туралы Заң
 6. Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы Заң
 7. Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау
 8. Денсаулық сақтау саласындағы білім беру бағдарламалары білім алушыларының білімі мен дағдыларын бағалау, түлектерінің кәсіптік даярлығын бағалау, денсаулық сақтау саласындағы мамандардың кәсіптік даярлығын баға
 9. Денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен мамандандырулар номенклатурасын, денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
 10. Денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауды жүргізу, шетелдік мамандарды қоса алғанда, денсаулық сақтау саласындағы маман сертификатының қолданысын растау қағидаларын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
 11. Денсаулық сақтау субъектілерінің ақылы қызметтер көрсету қағидаларын және ақылы медициналық көрсетілетін қызметтер (көмек) ұсыну жөніндегі шарттың үлгілік нысанын бекіту туралы
 12. Медициналық көрсетілетін қызметтер (көмек) сапасына ішкі және сыртқы сараптамаларды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы
 13. Медициналық оңалту көрсету қағидаларын бекіту туралы
 14. Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар санитариялық қағидаларын бекіту туралы
 15. Халық арасында АИТВ инфекциясын жұқтыру жағдайларын тергеп-тексеру қағидаларын бекіту туралы
 16. Қазақстан Республикасының аумағына шетелден инфекциялық аурулардың әкеліну және (немесе) инфекциялық аурулар жағдайларының пайда болу тәуекелдерін айқындау өлшемшарттарын бекіту туралы
 17. Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар санитариялық қағидаларын бекіту туралы
 18. Методические_рекомендации_по_обработке_рук_сотрудни_ков_медицинских
 19. Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы

Ішкі құжаттар

 1. Организационная структура ТОО МРЦ Жулдызай
 2. Этикалық кодекс
 3. Пациентке ескерту
 4. Приватность пациента
 5. Пациенттердің құқықтары мен жауапкершілігі